ریشه ی همه ی مشکلات ما چیست؟

هر مشکلی که در زندگی پیدا می ‌کنیم به خاطر گناهی است که انجام داده ‌ایم، حتی زمین خوردن ساده نیز طبق روایات، از اثرات گناه است.

گناه ، بدحجابی

معنای غضب خداوند چیست؟